Replių nuomos sąlygos

  • Nuomininui nereikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Nuomininkas sumoka 200 eur užstatą, iš kurio pasidengs nuomos kaina priklausomai nuo nuomojamų dienų skaičiaus. Likusi suma bus pervedama nuomininkui atgal.
  • Nuomos terminas prasideda nuo sekančios dienos po išsiutimo ir baigiasi kai įrenginiai yra grąžinami į nuomotojo sandėlį.
  • Nuomininkas privalo grąžinti įrankį nuomotojui iš karto po nuomos termino pasibaigimo. Nurodyto nuomos termino užtęsimas be nuomotojo leidimo gali būti traktuojamas kaip neteisėtas turto valdymas. Jei nuomininkas įrankio negrąžina per 30 kalendorinų dienų nuo išsinuomavimo pradžios, laikoma, kad nuomininkas įrankį nupirko. Grąžinti nebebus galima.
  • Grąžinamas įrankis turi būti švarūs ir tokios pat būklės, kokios jis buvo nuomininko gautas, atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą. Nuomotojas turi teisę atskirai reikalauti sumokėti išlaidas, susijusias su įrenginių išvalymu ar sutvarkymu.
  • Įrankis turi būti grąžintas į tą pačią vietą iš kur jis buvo gautas (jei nesusitariame kitaip)